top of page
Signature

הצהרת נגישות ותקנון

נגישות אתר האינטרנט

אנו משקיעים מאמצים ומשאבים רבים על מנת לשפר את הגלישה המונגשת באתר.

האתר מונגש ע"י מאפייני הנגישות של Wix, התואמים להנחיות נגישות לתוכן באינטרנט (WCAG 2.0).

הבהרה

אנו מבצעים שיפורים חוזרים ונשנים בהנגשת האתר, ייתכנו ויתגלו דפים באתר שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי עבור הנגשתם.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר, ונשמח לשמוע מה נוכל עוד לעשות על מנת להנגיש את האתר שלנו עבור בעלי מוגבלויות.

יצירת קשר: 

טלפון 052-3297554

מייל aharoneliav.cpa@gmail.com

רואה חשבון אהרון אליאב

  • אתר רואה חשבון אהרון אליאב ("האתר") המופעל ע"י רו״ח אהרון אליאב ("החברה").

  • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

  • רו״ח אהרון אליאב, רשאי להשתמש במידע המופיע בטפסי יצירת קשר על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. 

  • מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

  • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. 

  • במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

  • בכפתור "שלח" יש משום הסכמה לרו״ח אהרון אליאב או למי מטעמו לעשות שימוש במידע אישי זה, על מנת לספק לך מידע באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים לחברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. 

  • באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטיכם האישיים מרשימת התפוצה של החברה שלחו מייל לכתובת: aharoneliav.cpa@gmail.com

תקנון האתר

bottom of page