top of page

הוצאות מוכרות בעסק לצורכי מע"מ ומס הכנסה

כולנו שמענו את המושג "הוצאה מוכרת" אך לא לכולנו ברור בדיוק מה הוא אומר, ולא כולנו מבינים למה מאוד חשוב לנו כעצמאיים להבין אותו ולדעת להשתמש בו נכון, כדי לשלם פחות מיסים בצורה חוקית ומותרת.

קיימות 2 קטגוריות התייחסות למושג - מע"מ ומס הכנסה.הוצאה מוכרת במס ההכנסה:


כדי שהוצאה תהיה מוכרת לצורך מס הכנסה, היא חייבת להיות הכרחית לצורך ייצור הכנסה לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה.

הוצאות אלה משתנות ויחודיות מעסק לעסק לכן הוצאה שמוכרת בעסק מסוים לא בהכרח תוכר תוכר בעסק אחר.

במילים פשוטות: לעסק יש הכנסות והוצאות. חלק מההוצאות מוכרות ככאלו שהכרחיות לייצור הכנסה, חלק באופן חלקי וחלק כלל לא מוכרות.

כדי להקטין חבות מס בעסק אנו שואפים שרוב ההוצאות בעסק שלנו יהיו מוכרות באופן מלא או לפחות חלקי ומינימום הוצאות לא מוכרות.

רוב העצמאים פשוט מוציאים כסף מבלי לבדוק מראש עם רואה החשבון שלהם האם ההוצאה מוכרת או לא.

התוצאה של זה היא תשלום מס על הכנסות לא אמיתיות.

מה זה אומר?

אם הרווחת 100 ש"ח והגשת הוצאות מוכרות של 30 ש"ח ועוד הוצאות לא מוכרות של 30 ש"ח, המס יחושב על רווח של 70 ש"ח ולא על רווח של 40 ש"ח כמו שהיה בפועל.

תכנון לא נכון של הוצאות מביא להפסדים בעסק.


תפקידך כבעל עסק הוא לבדוק עם רואה החשבון את סוגי ההוצאות המוכרות לך, ולזכור אותן בעת ביצוען ואם משהו לא ברור לך, לשאול.

תפקיד רואה החשבון הוא לומר לך, באם הגשת הוצאות לא מוכרות, שזה המצב וליעץ לך מה כן לעשות בפעם הבאה.

מעבר להפסדים העסקיים, כבעל עסק חשוב להיות מודע לכך שאם דרשנו הוצאות שלא מותרות על פי חוק, בעת ביקורת שתיערך בעסק רשויות המס עלולות לפסול את אותןהוצאות שדרשנו בניגוד לחוק ולחייב אותנו בתשלום מס רטרואקטיבי. לכן עלינו להפעיל שיקול דעת להתייעץ עם רואה החשבון שלנו כאשר אנחנו מדווחים על סוגי ההוצאות השונות בעסק.

לכן כבעל עסק חשוב להפעיל שיקול דעת ולתכנן את ההוצאות בעסק בצורה נכונה כדי לחסוך מס, להמנע מהפסדים ומביקורות עם תשלומי מס רטרוארקטיבים.

סוגיה נוספת חשובה בהיבט זה היא ההבחנה בין הוצאה שוטפת להוצאה הונית:

כאשר הוצאה שוטפת הינה הוצאה לצורף תפעולו השוטף של העסק ותוכר כהוצאה באותה שנת המס שבוצעה, בעוד שהוצאה הונית (רכוש קבוע), היא הוצאה שנועדה לשמש את העסק למספר שנים וההכרה בהוצאה תעשה על פי מנגנון שנקרא פחת, דהיינו הכרה בהוצאה על פני מספר שנים כאשר על פי פקודת מס הכנסה לכל סוג רכוש יש אחוז פחת שונה.


הוצאה מוכרת לעניין מע"מ:

אם אנחנו עוסקים מורשים או חברה בע"מ יש לנו זכות להתקזז מול מע"מ כנגד חשבונית מס על ההוצאות שלנו.

מה זה אומר?

אם הרווחנו 100 ש"ח + מע"מ , ז.א שמישהו שילם לנו 117 ש"ח על מוצר, וההוצאות שלנו לייצור ההכנסה הזו היו 50 ש"ח+ מע"מ (58.5 ש"ח) נשלם למע"מ רק את ההפרש שהוא 8.5 ש"ח.

זה אפשרי רק במקרים שקיבלנו כנגד ההוצאה שלנו, חשבונית מס ושנגבה מאיתנו מע"מ.

אם האדם שרכשנו ממנו הוא עוסק פטור או עסק בחו"ל ואינו משלם מע"מ, התשלום למע"מ, יועבר במלואו.

חשוב להדגיש כי ישנן עסקאות הכוללות מע"מ אך לא ניתן להכיר בהם כהוצאה (כמו רכישת רכב פרטי או ליסינג), גם כאן חשוב מאוד להתייעץ עם רואה החשבון ולהבין מה מוכר בעסק שלך ומה לא מוכר.

אחד הקריטריונים שעל פיו נקבעת ההכרה בהוצאה הוא מבחן השימוש:

מה זה אומר? האם עיקר שימוש עסקי או פרטי במידה וזה עסקי אפשר לדרוש ⅔ מעמ ואם זה פרטי אז רק 25%. למשל באחזקת רכב או טלפון נייד.

כפי שניתן לראות אין כלל אצבע לעניין ההוצאות המוכרות הן לצורך מס הכנסה להן לצורך מע"מ וכל הוצאה כזאת משתנה מעסק לעסק ומורכבת מהרבה סוגיות.

ראיית חשבון פעילה מאפשרת לכם להבין יותר בהוצאות שלכם ובכך להימנע מהפסדים סמויים, תשלומי מס רטרואקטיביים לא צפויים ותשלום מס מיותר עקב תכנון לא נכון.


אז אם אתם עומדים לפתוח עסק או שיש לכם כבר עסק והבנתם שיש לכם אחריות לדעת אילו הוצאות נכון לעשות בעסק הספציפי שלכם, כדי לצמוח באמת, אנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים, ולבדוק איתנו איך נוכל לסייע.Comments


bottom of page