top of page

מהי הצהרת הון, מתי מגישים הצהרת הון, ומה חשוב לדעת כשעושים את זה?

מתי פעם אחרונה בדקתם כמה אתם שווים מבחינה פיננסית?

זוהי בדיוק המטרה של הצהרת הון.

הצהרת הון היא דרישה של מס הכנסה בעיקר מעצמאים ובעלי חברות לדווח להם אחת למספר שנים על השווי שלהם. לעיתים עשוי מס הכנסה לדרוש זאת גם משכירים והכל בהתאם לשיקולים של רשויות המס.

הדרישה להצהרת הון ראשונה מגיעה בעיקר בתחילת הדרך של העצמאי, דיי קרוב לפתיחת התיק והפעילות. ולאחר מכן אחת למספר שנים מס הכנסה דורש שוב להגיש הצהרת הון נוספת.באמצעות הצהרת ההון מס הכנסה מנסה לגלות האם השינויים שחלו בין הצהרה להצהרה אכן משקפים את ההכנסות של אותו אדם ושאותם הוא דיווח כל השנים בדוחות שהגיש לרשויות המס.

הצהרת ההון מוגשת תמיד לפי בקשה של מס הכנסה ויש מספר דגשים שחשוב לדעת לפני שניגשים אליה. לא מעט בעלי עסקים נוטים להקל ראש בהצהרת הון ולא להתייחס אליה בחשיבות הנדרשת. הם ממלאים את ההצהרה לבד ומבלי להיעזר באיש מקצוע, מה שעלול להוביל לטעויות שיש להם השפעה כלכלית על המידע שמועבר לרשויות המס. כיוון שהצהרת הון היא "כאב ראש" לא קטן ומכילה לא מעט סעיפים, יש חשיבות לדיווח נכון בעיקר בהצהרת הון ראשונה המהווה את הבסיס להצהרות הבאות כמקור להשוואה שעליה נסביר בהמשך. לכן, לא מומלץ לעשות זאת ללא איש מקצוע.


למשל :אם קיבלתם דירה בירושה ששווה 2 מיליון, כיצד תרשמו אותה בהצהרת הון? אם תרשמו לפי מה שהיא שווה בשוק היום למעשה תנפחו את השווי שלכם, מה שעשוי לפגוע בכם בהצהרות הבאות כאשר מס הכנסה יעשה את ההשוואה בין 2 ההצהרות שדיווחתם לו עם נתונים שגויים.


למעשה בהצהרת הון נדרש בעל העסק לדווח ב-2 מישורים:

המישור העסקי והמישור האישי.

את הנתונים ממלאים בטופס 1219 (ראה תחת טפסים) כאשר החלק ה-1 כולל את העסק (בין אם עצמאי ובין אם בעל מניות בחברה) ואילו החלק ה-2 כולל את הפרטי. למעשה מי שקיבל הצהרת הון צריך לדווח לרשויות המס על כל הרכוש, הנכסים וההתחייבויות שלו.

למשל: דירות בבעלותו, רכבים, חסכונות פנסיונים, כספים בבנק והשקעות בבורסה וכו'. בנוסף למילוי הפרטים והנתונים הכספיים בטופס יש לצרף אליהם אסמכתאות ואישורים אשר ישמשו כהוכחה לנכונות הנתונים.

כפי שציינו להצהרת הון ואופן המילוי יש השלכה על המידע הכלכלי שמעביר בעל ההצהרה למס הכנסה ולפי זה מס הכנסה בוחן אותו ואת עסקיו.

ההצהרה ה-1 בעלת חשיבות יתרה מכיוון שהיא מהווה את הבסיס שעליו יסתמכו ההצהרות הבאות ובמידה ושכחת לדווח מידע מסוים בהצהרה ה-1 זה עשוי ליצור בעיה של הפרשים בין הצהרה להצהרה. הדיווח עובד בצורה כזאת שכל הצהרה החל מהצהרה שנייה ואילך בנויה על ההצהרה הקודמת בתוספת השינויים שחלו עם השנים שעברו בין 2 ההצהרות. במילים אחרות מס הכנסה בוחן כמה גדל ההון לפי 2 ההצהרות והנתונים שדיווח הנישום בכל הצהרה והצהרה והאם זה תואם את הדיווחים והנתונים המצויים אצל רשויות המס. מכאן שיש חשיבות גדולה לתעד כל הוצאה או רכישה ולגבות אותם במסמכים שכן זה יכול לעזור לכם כאשר תידרשו להסביר את הגידול בהון שלכם בין 2 ההצהרות בעיקר אם עברו הרבה שנים מהצהרה הקודמת.

במידה וגם אתם קיבלתם דרישה ממס הכנסה להגיש הצהרת הון, אנחנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרדנו ללא כל התחייבות על מנת שנוכל לסייע לכם להגיש את ההצהרה ההון בצורה הנכונה והמדויקת ביותר.Comments


bottom of page